เกี่ยวกับเรา

ประวัติโรงงานกล้วยตากแม่ตะเพียน

เริ่มดำเนินการปี 2532 โดยการนำพืชสวนในชุมชนตำบลท่าฬ่อและตำบลใกล้เคียงที่มีจำนวนมาก คือ กล้วยน้ำว้า นำไปขายที่ตลาดสี่มุมเมืองจังหวัดกรุงเทพฯ ได้รับความนิยมจากประชาชนเป็นจำนวนมาก

รับซื้อกล้วยจากที่บรรจุใส่ถุงเรียบร้อยแล้ว นำไปขายส่งตามตลาดสี่มุมเมือง และสถานที่ต่างๆ มีลูกค้าเพิ่มเป็นจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ รับซื้อกล้วยดิบที่มีอยู่ทั่วไปในชุมชนท่าฬ่อ และจากอำเภอบางกระทุ่ม นำมาตากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยทำการเป็นผู้ผลิตแล้วติดตราแม่ตะเพียน เป็นสัญลักษณ์บรรจุกล้วยตาก

ความหอม หวาน สด รสอร่อย มีความเป็นมัน สีธรรมชาติ ถูกหลักอนามัย สามารถรับประทานได้นานวัน โดยการนำกล้วยไปอบความร้อนในตู้อบอุณหภูมิ 100 องศา เพื่อเป็นการฆ่าเชื้อโรค และเปลี่ยนการบรรจุจากถุงพลาสติก เป็นการบรรจุใส่กล่องพลาสติกใส แล้วใช้เครื่องซีนโดยการซีนรอบกล่องให้เรียบร้อย

ปี 2539 ได้จดทะเบียนเป็นโรงงานกล้วยตากแม่ตะเพียน ดำเนินกิจการเองโดยมีคนงานเพิ่มมากขึ้นจาก 10-15 คน เป็น 30-40 คน

ปี 2541 ได้ดำเนินการทำเรื่องขอ อย. จากสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ได้รับความนิยมจากลูกค้าในปริมาณที่มากขึ้นเรื่อยๆ สามารถจำหน่ายไปทั่วประเทศ และได้ปรับปรุงขนาดของกล่อง ที่ใช้บรรจุภัณฑ์ เป็นหลากหลายชนิด

ปี 2547 ได้รับการพัฒนายกระดับมาตรฐานกรรมวิธีการผลิตโดยได้รับงบประมาณการช่วยเหลือจากสำนักงานอุตสาหกรรมศูนย์ภาค 3 จังหวัดพิจิตร จนได้รับมาตรฐาน GMP เป็นสิ่งที่ครอบครัวของเราและสามาชิกทุกคนในโรงงานมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างมาก ปัจจุบันได้ผลิตกล้วยอบน้ำผึ้งป้าเพียนจำหน่ายไปทั่วประเทศ เป็นที่นิยมและรู้จักกันทั่วไป สามารถผลิตได้เพียงพอ กับความต้องการของตลาดและมีคุณภาพดี ราคาย่อมเยา มีพ่อค้าแม่ค้ามารับไปจำหน่ายทั้งขายส่งและขายปลีก ปัจจุบันมีตัวแทนจำหน่ายทุกจังหวัด และนำไปขายต่างประเทศ เช่น จีน เกาหลี และอเมริกา เป็นสินค้าส่งออก สร้างรายได้ให้กับคนงานและมีงานทำตลอดทั้งปี และได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ

ปี 2554 โรงงานได้พัฒนามาตรฐานการตากกล้วย จากการตากกล้วยบนแผง เป็นการตากกล้วยในพาราโบลาโดม โดยได้รับการสนับสนุนการลงทุน ติดตั้งระบบอบแห้งจากพลังงานแสงอาทิตย์ จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) หลังจากที่โรงงานสร้างพาราโบลาโดม กับทางกระทรวงแล้วเสร็จ ส่งผลให้ยอดขายของโรงงานเพิ่มขึ้น เนื่องจากได้รับความนิยมจากลูกค้า ทั้งในเรื่องความสะอาด และรสชาติอร่อยของผลิตภัณฑ์ ต่อมาโรงงานได้มีการสร้างพาราโบลาโดม เพิ่มขึ้นอีกเพื่อให้ผลิตสินค้าได้ทัน และเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า